Ochrona punktu końcowego / Ochrona punktu końcowego